Magyarul
  Internet applications Main activities Products References  
NBSC/E

(Navigation, Browse and Search Controller/Engine)
Az Interneten való kereskedés ill. információtovábbítás egyik fontos feltétele, hogy a felhasználó - pl. vásárló - megtalálja azt, amit keres. Erre egy speciális keres? rendszert fejlesztettünk ki. A cikkek - és a rendszer egyéb objektumainak - jellemz?i egy speciális struktúrában ábrázolhatók. Egy cikk vagy más objektum akárhány független attribútummal rendelkezhet. Ezek lehetnek felsorolás jelleg?ek - szín, származási hely, stb. - vagy szabadok - pl. megnevezés, leírás, stb. A különböz? típusú objektumok attribútumait tartalmazó fogalomrendszer felépülhet a kapcsolódó adatbázis alapján - különböz? táblák különböz? oszlopait importálva - vagy felhasználó felületen definiálva. E struktúra létrehozására felhasználói felületek állnak rendelkezésre.
A felépített navigáló, tallózó és keres? struktúrába a cikkek több módon illeszthet?k be. Amennyiben a fogalmak a forrás adatbázis relációs értelemben vett attribútumaiból jönnek létre, úgy az objektumok természetesen öröklik azokat. A felhasználói felületen létrehozott új kategóriákba az objektumokat szintén felhasználói felületen kell beilleszteni.
Az attribútumok - fogalmak - rendszere egy fát alkot.
A kliens oldalon egy a navigálást, tallózást és keresést támogató program - applet - fut. A tallózás alatt a fogalmakon való navigálást és a kiválasztott jellemz?vel rendelkez? objektumok listázását értjük. Kereséskor a rendszerben szerepl? minden jellemz?re - a fogalomrendszerben szerepl? attribútumokra éppúgy, mint egyéb jellemz?kre, mint leírás, stb. - feltételek írhatók el?. Ezek a feltételek tetsz?legesen összetett logikai kifejezéseket tartalmazhatnak.
A szerver oldalon a feltételeket kielégít? leválogatást elkészít? szervletek futnak. Ezek speciális adatszerkezeten és speciális algoritmusokkal dolgoznak.

Main packages anf classes

About our company

K-Pro Informatics Ltd.
Established in 1998. by 2 mathematicians, 1 system managing mathematician, 1 electrical engineer and 1 programmer. The co-workers have worked together for years and some for even decades at the academy's research facility as scientific consultants. In K-Pro Ltd. the co-workers continue their work within the new confines. This work is a very innovative and scientific software- development, which partially concentrates on the development of basic software

1146 Budapest, Erzsébet krné út 1/a
Telefon: (06) 30 462 0363
info at kpro . hu