In English
  Internet fejlesztések Főbb tevékenyégek Termékek Referenciák  

Számítógépes nyelvészeti alkalmazások

Magyar Nagylexikon (on-line)(2003- 2004)

A Magyar Nagylexikon szócikkállományának nyelvészeti elemzése és annotálása intelligens internetes megjelenés céljából. Morfológiai elemzés (JMorph), named entity recognition, dátum-felismerés alapján timeline készítése.

MTA SZTAKI hangos szótár (2004)

2004 őszétől a MTA Sztaki angol-magyar szótárában szotar.sztaki.hu (angol-magyar) felolvastathatók a szótári egységek. Ezt a Világhalló (ld. alább) projekt keretében megvalósított eszközökkel, a Mindmaker Inc. által rendelkezésünkre bocsátott angol és magyar TTS engine-ekkel valósítottuk meg.

Világhalló (2002-2003)

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának (www.mek.oszk.hu) állományát teszi vakok és csökkentlátók számára hallgathatóvá. Jelenleg kb. 1000 szépirodalmi és szakkönyv érhető el, kereshető és olvastatható fel a program segítségével.

A Profivox beszédszintetizátorral a szerver oldalon előállított hangfolyam egy speciális hang-szöveg szinkron protokollon jut a klienshez. Ez biztosítja a hallható és olvasható szöveg akár szó szinten történő szinkronizálását.

A program a www.vilaghallo.hu és a www.mek.oszk.hu oldalakról érhető el. A fejlesztést az IHM K+F ITEM 2002 pályázat keretében elnyert támogatás segítségével valósítottuk meg

www.liquwell.hu

www.gliderkft.hu

Webáruházak, internetes alkalmazások

A Gardia Kft (www.gardia.hu) számára készített ún. nyomtatvány-logisztikai rendszer, mely bankok, biztosítók, utazási irodák nyomtatványküldési feladatait látja el. Teljesen integrált, folyamatvezérelt rendszer (2002-2003)

Az MTA Sztaki által készített közvélemény-kutatási eredményeket feldolgozó rendszerhez (www.gmi-mr.com) xml, pdf, html riportok és grafikonok generálása adatbázisból, teljesen internacionális (pl. kínai, japán) környezetben. (2001-2002)

Cégünkről

A K-Pro Informatikai Kft. 1998. márciusában alakult. Létszáma 5 fő, 2 matematikus, 1 rendszertervező matematikus, 1 villamosmérnök és 1 programozó. A munkatársak több éve - némelyek több évtizede - dolgoztak együtt akadémiai kutatóintézetben, mint tudományos munkatársak ill. tudományos segédmunkatársak. A K-Pro Kft. a tagok eddigi együttes tevékenységét folytatja az új keretek között. Ez elsősorban innovatív és tudományos igényű - részben alapszoftver jellegű - fejlesztés.
1146 Budapest, Erzsébet krné út 1/a
Telefon: (06) 30 462 0363
info at kpro . hu