In English
  Internet fejlesztések Főbb tevékenyégek Termékek Referenciák  

Számítógépes nyelvészeti alkalmazások, beszédtechnológia

SajátKiadás (2010)

A SajátKiadás segítségével a kiadók és magánszemélyek árusíthatnak szerzői jog által védett kiadványokat PDF formátumban. Az alkalmazott titkosítási módszerek garantálják a dokumentumok feltörés elleni védelmét.
A megvásárolt kiadvány akárhányszor letölthető a SajátKiadás oldaláról, szabadon másolható, átadható, de csak a vásárló tudja olvasni. Az eljárás alapja, hogy a titkosított pdf állományt csak az Adobe Acrobat vagy Reader programokkal lehet megnyitni - Windows és Apple gépeken - és a programba beépülő ún. plug-in az olvasó minden akciója engedélyezése előtt kommunikál a SajátKiadás szerverével, hogy az a tárolt információk alapján engedélyezze vagy letiltsa az adott akciót.
A rendszer a Baross Gábor Pályázat támogatásával készült. (Azonosító: DR_08KFI)

SajátKiadás
Beszélő Könyvek (2009-2010)

A Beszélő könyvek segítségével a felhasználók szöveges állományokból mp3 formátumú hangzó anyagot tudnak előállítani. A szöveg nyelve lehet magyar vagy angol, a hanganyagot számítógépes beszédszintetizátor állítja elő. Választható férfi és női hang és a felolvasás sebessége is beállítható.
A rendszer a Baross Gábor Pályázat támogatásával készült. (Azonosító: OMFB-01527/2009)

Beszélő Könyvek
Magyar Nagylexikon (on-line)(2003- 2004)

A Magyar Nagylexikon szócikkállományának nyelvészeti elemzése és annotálása intelligens internetes megjelenés céljából. Morfológiai elemzés (JMorph), named entity recognition, dátum-felismerés alapján timeline készítése.
MTA SZTAKI hangos szótár (2004)

2004 őszétől a MTA Sztaki angol-magyar szótárában szotar.sztaki.hu (angol-magyar) felolvastathatók a szótári egységek. Ezt a Világhalló (ld. alább) projekt keretében megvalósított eszközökkel, a Mindmaker Inc. által rendelkezésünkre bocsátott angol és magyar TTS engine-ekkel valósítottuk meg.
Világhalló (2002-2003)

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának (www.mek.oszk.hu) állományát teszi vakok és csökkentlátók számára hallgathatóvá. Jelenleg kb. 1000 szépirodalmi és szakkönyv érhető el, kereshető és olvastatható fel a program segítségével.

A Profivox beszédszintetizátorral a szerver oldalon előállított hangfolyam egy speciális hang-szöveg szinkron protokollon jut a klienshez. Ez biztosítja a hallható és olvasható szöveg akár szó szinten történő szinkronizálását.

A program a www.vilaghallo.hu és a www.mek.oszk.hu oldalakról érhető el. A fejlesztést az IHM K+F ITEM 2002 pályázat keretében elnyert támogatás segítségével valósítottuk meg
Webáruházak, internetes alkalmazások

A Gardia Kft (www.gardia.hu) számára készített ún. nyomtatvány-logisztikai rendszer, mely bankok, biztosítók, utazási irodák nyomtatványküldési feladatait látja el. Teljesen integrált, folyamatvezérelt rendszer (2002-2003)

A Tiszai Vegyi Kombinát intranetes rendszerében a humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos részrendszer (alvállalkozóként) (2002).

Az MTA Sztaki által készített közvélemény-kutatási eredményeket feldolgozó rendszerhez (www.gmi-mr.com) xml, pdf, html riportok és grafikonok generálása adatbázisból, teljesen internacionális (pl. kínai, japán) környezetben. (2001-2002)

www.uhu.hu internetes könyváruház, teljesen integrált kereskedelmi rendszer raktárkészlet nyilvántartással, megrendelés nyilvántartással, vevői folyószámlával, logisztikával, internetes fizetéssel.

www.mkk.hu, a Magyar Könyvklub on-line és off-line katalógus-áruháza, többszintű hierarchiába szervezett ügynöki rendszerrel, raktárkészlet nyilvántartással, megrendelés nyilvántartással, vevői és ügynöki folyószámlával, elszámoló rendszerrel.

meki.uhu.hu, Az Erdélyi Magyar Könyvklub on-line és off-line katalógus-áruháza, automatikusan vezérelt logisztikai rendszerrel, csomagolással, postázással, megrendelés nyilvántartással, vevői és ügynöki folyószámlával, elszámoló rendszerrel.

Cégünkről

A K-Pro Informatikai Kft. 1998. márciusában alakult. Létszáma 5 fő, 2 matematikus, 1 rendszertervező matematikus, 1 villamosmérnök és 1 programozó. A munkatársak több éve - némelyek több évtizede - dolgoztak együtt akadémiai kutatóintézetben, mint tudományos munkatársak ill. tudományos segédmunkatársak. A K-Pro Kft. a tagok eddigi együttes tevékenységét folytatja az új keretek között. Ez elsősorban innovatív és tudományos igényű - részben alapszoftver jellegű - fejlesztés.
1146 Budapest, Erzsébet krné út 1/a
Telefon: (06) 30 462 0363
info at kpro . hu